För dig som är erfaren murare och vill lära dig mer

Kulturhantverksstipendiet delas sedan 2015 ut till yrkesverksamma murare. Stipendiet innebär att du under ett par veckor under arbetssäsongen 2018 ingår i ett erfaret arbetslag där du får lära dig hur arbetet läggs upp och genomförs på ett rationellt och traditionellt sätt.

I stipendiet ingår viss teori om byggnadshistoria, förhållningssätt samt de speciella krav som ställs i samband med restaurering av kulturbyggnader.

Du som är intresserad av hantverk och vill utvecklas i ditt yrke, nu finns möjlighet att söka Kulturhantverksstipendiet!

  • Du är idag yrkesverksam, har yrkesbevis eller motsvarande och kunskaper/handlag i praktiskt mur- och putsarbete.
  • Du blir en i ett erfaret arbetslag och får lära dig hur arbetet läggs upp och genomförs på ett rationellt och traditionellt sätt. Du får handledning och deltar i viss teori.
  • Du kommer att arbeta med någon eller några historiskt värdefulla kulturbyggnader. Vilka bestäms senare, men räkna med att det blir tillfälle till mycket intressanta uppgifter.
  • Du får lära dig byggnadshistoria och förhållningssätt vid restaureringar.
  • Stipendietiden planeras till ungefär ett par veckor under sommarsäsongen.
  • Efter stipendietiden får du diplom som beskriver vad du lärt dig.
  • Stipendiet täcker lön och ersättning för resor och boende.
  • Efter stipendietiden vill vi att du berättar om dina erfarenheter.