För dig som är erfaren murare och vill lära dig mer

Kulturhantverksstipendiet delas sedan 2015 ut till yrkesverksamma murare. Stipendiet innebär att du under ett par veckor under arbetssäsongen ingår i ett erfaret arbetslag där du får lära dig hur arbetet läggs upp och genomförs på ett rationellt och traditionellt sätt.

I stipendiet ingår viss teori om byggnadshistoria, förhållningssätt samt de speciella krav som ställs i samband med restaurering av kulturbyggnader.

Du som är intresserad av hantverk och vill utvecklas i ditt yrke, nu finns möjlighet att söka Kulturhantverksstipendiet!

  • Du är idag yrkesverksam, har yrkesbevis eller motsvarande och kunskaper/handlag i praktiskt mur- och putsarbete.
  • Du blir en i ett erfaret arbetslag och får lära dig hur arbetet läggs upp och genomförs på ett rationellt och traditionellt sätt. Du får handledning och deltar i viss teori.
  • Du kommer att arbeta med någon eller några historiskt värdefulla kulturbyggnader. Vilka bestäms senare, men räkna med att det blir tillfälle till mycket intressanta uppgifter.
  • Du får lära dig byggnadshistoria och förhållningssätt vid restaureringar.
  • Stipendietiden planeras till ungefär ett par veckor under sommarsäsongen.
  • Efter stipendietiden får du diplom som beskriver vad du lärt dig.
  • Stipendiet täcker lön och ersättning för resor och boende.
  • Efter stipendietiden vill vi att du berättar om dina erfarenheter.
  • Stipendiaten får även delta på Byggnadsvårdens konvent i Mariestad (arrangeras vartannat år)