En samverkan mellan flera aktörer

Reinhold Gustafssons Stiftelse under Murmestare Embetet i Stockholm, Mur & Putsföretagen samt Statens fastighetsverk delar ut Kulturhantverkstipendiet tillsammans med Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet. Svenska kyrkan och Stadsholmen medverkar i egenskap av fastighetsägare genom att bidra med lämpliga kulturrenoveringar som passar för stipendiaterna.

Kontakt

Anders Drakes
Murmestare Embetet i Stockholm
0706-56 09 30
<kontakt på kulturhantverksstipendiet. se> (på=@)

Stiftare

 
 
 Reinhold Gustafsson Stiftelse
 
 Hantverkslaboratoriet
 
 
 
 
 Svenska kyrkan