En samverkan mellan flera aktörer

Reinhold Gustafssons Stiftelse under Murmestare Embetet i Stockholm samt SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande, delar ut Kulturhantverkstipendiet tillsammans med Statens fastighetsverk och Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet. även Svenska kyrkan och Stadsholmen medverkar i egenskap av fastighetsägare genom att bidra med lämpliga kulturrenoveringar som passar för stipendiaterna.

Kontakt

Anders Drakes
Murmestare Embetet i Stockholm
0706-56 09 30
<kontakt på kulturhantverksstipendiet. se> (på=@)

Stiftare

  • Hantverkslaboratoriet
  • Svenska kyrkan
  • Murmestare Embetet i Stockholm
  • Statens fastighetsverk
  • Stadsholmen