En samverkan mellan flera aktörer

Reinhold Gustafssons Stiftelse under Murmestare Embetet i Stockholm, SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande samt Statens fastighetsverk delar ut Kulturhantverkstipendiet tillsammans med Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet. Svenska kyrkan och Stadsholmen medverkar i egenskap av fastighetsägare genom att bidra med lämpliga kulturrenoveringar som passar för stipendiaterna.

Kontakt

Anders Drakes
Murmestare Embetet i Stockholm
0706-56 09 30
<kontakt på kulturhantverksstipendiet. se> (på=@)

Stiftare

 /var/folders/05/63wrv81n0lv83v_7snhxz0_m0000gn/T/com.microsoft.Excel/WebArchiveCopyPasteTempFiles/spef_logo_2017.jpg
 
 Reinhold Gustafsson Stiftelse
 
 Hantverkslaboratoriet
 
 
 
 
 Svenska kyrkan