Kulturhantverksstipendiet ger mervärde

Fem murare har belönats med Kulturhantverksstipendiet 2016. Intresset för stipendiet har ökat markant och stipendiaterna har under sommaren fått möjlighet att praktisera vid renovering av kulturhistoriskt värdefulla, offentliga byggnader; Nationalmuseum och S:ta Maria Magdalena kyrka i Stockholm samt Härnösands residens. Stipendiaterna i Härnösand fick dessutom en extra studiedag i Umeå för att lära sig ännu mer om listdragning i putsade fasader. Därutöver fick stipendiaterna göra ett studiebesök på Stockholms slott, där en mångårig fasadrenovering pågår (just nu etapp fem av 22).

-Trots att jag gått bygglinjen på gymnasiet, hade jag aldrig tidigare arbetat med listdragning på fasader enligt gamla, traditionella metoder. Det har varit intressant att lära sig göra schabloner/verktyg för att åstadkomma spikraka lister, något som är väldigt nyttigt för mig i framtiden. Oftast så "lappar" man dåliga lister vid renoveringsobjekt. Nu vet jag hur arbetet ska göras från grunden, säger Daniel Brock från Brock's Byggnadshantverk i Simrishamn, en av stipendiaterna.

-Förra året hade vi två kulturhantverksstipendiater. De arbetade med restaureringen av Umeå residens. Det blev så lyckat att en av dem fick arbete vid ett annat av våra renoveringsprojekt i Umeå, berättar Per-Anders Johansson, projektledare vid Statens fastighetsverk. Daniel Brock och hans stipendiatkollegia i Tom Bergström, från ösby Naturbruksgymnasium i Sala, var så intresserade av i sitt arbete Härnösand, att jag tyckte det kunde vara lärorikt för dem, att efter sin praktik i Härnösand, få åka till Umeå, där det för närvarande pågår en renoveringsentreprenad i en byggnad från sent 1800-tal. Den har liknande renoveringsbehov som länsresidenset i Umeå, säger Per-Anders Johansson.

-Vid renovering och restaurering är arbetsinsatsen betydande och en av de största kostnaderna i jämförelse med material och övriga entreprenadkostnader. För oss som beställare är det viktigt med såväl kvalitet som kostnadseffektivitet. Materialen är som förr, men arbetstider, arbetsmiljö och mycket annat är annorlunda idag, konstaterar Per-Anders Johansson.

Statens fastighetsverks båda projekt som stipendiaterna fått praktisera vid i år är är mycket skilda i komplexitet och skala. Härnösands residens från slutet av 1700-talet genomgår en omfattande exteriör renovering , medan Nationalmuseum på Blasieholmen i Stockholm renoveras för första gången på 148 år. Det är ett av Statens fastighetsverks mest omfattande och komplexa projekt hittills. Museet beräknas öppna nästa år. Här har de båda stipendiaterna Magnus Gustavsson från Interoc AB, Bromma, och Patrik Jansson från Murverket P-O Törngren AB, Västerås, varit verksamma under två augustiveckor.

-Jag arbetar till vardags mest med putsarbeten. På Nationalmuseet fick jag arbeta mycket med murning, vilket var väldigt givande, säger Magnus Gustavsson.

-Fördelen med att arbeta på ett mindre företag är att man får prova på allt möjligt. På Nationalmuseum har jag mest arbetat med invändiga putsarbeten, vilket har varit väldigt roligt, säger Patrik Jansson.

Omfattande restaurering av kyrka

-Den 27 november 2016, första advent, blir det återinvigning av den restaurerade S:ta Maria Magdalena kyrka, berättar Stina Andersson, projektledare och byggledare vid Fastighetssamverkan Norr, Gustav Vasa församling, som är mycket nöjd med "sin" stipendiats insatser.

-I mitt vardagsjobb arbetar jag sedan ett år tillbaka på Nationalmuseum, mest med murningsjobb. Stipendiet sökte jag mest för att få möjlighet att jobba med listdragning och rustikputs. Under mina två veckor på S:ta Maria Magdalena kyrka blev det inte så mycket av just det tyvärr, men jag fick bland annat prova på arbete med puts på ett nytt ytskikt av naturhydrauliskt kalkbruk på kyrkans avblästrade och rengjorda fasader, vilket var intressant. Det var ett väldigt trevligt gäng att jobba med, säger Magnus Broström, TP Mur och Puts AB i, Skogås.

-Intresset för Kulturhantverksstipendiet har ökat och i år var det många kvalificerade murare som sökte stipendiet. Det långsiktiga syftet med stipendierna är att värna om kulturvärdena i våra byggnader. Det blir allt viktigare att ha mästar- eller gesällstatus för att arbeta med murnings- och renoveringsarbeten vid våra offentliga kulturbyggnader, säger Anders Drakes, Murmestare Embetet i Stockholm, en av de äldsta yrkessammanslutningarna i Sverige med obruten verksamhet under 529 år. Embetet värnar svensk byggnadskultur och vårdar arvet av mer än fem seklers byggnadsverksamhet i Stockholm.

-De nu utdelade stipendierna är viktiga för branschen och bidrar till att vi har livskraftiga företag som kan stå för kontinuiteten när det gäller hantverkskunnandet inom murnings- och putsarbeten. Stipendiaternas kunskaper kommer att föras ut i deras företag och borgar för att hantverksskickligheten i landet lever vidare, säger Lars Sandström på SPEF.

Även interiört är S:ta Maria Magdalena kyrka helt restaurerad. Foto: Svenska kyrkan.

Utdelning av diplom skedde i slutet av november 2016 i Murmestare Embetets lokaler till stipendiaterna. Övre raden från vänster: Tom Bergsten, Magnus Gustavsson, Patrik Jansson. Nedre raden från vänster: Daniel Brock och Magnus Broström. Foto: Anders Drakes

Kulturhantverksstipendiet

Det är Reinhold Gustafssons Stiftelse under Murmestare Embetet i Stockholm och Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, som delar ut stipendiet. Detta sker i nära samarbete med Statens fastighetsverk och Hantverkslaboratoriet. I samarbetet ingår nu även Svenska kyrkan och Stadsholmen i Stockholm. Stipendiaterna kommer även att få delta i byggnadsvårdskonventet hösten 2017, vilket arrangeras av Hantverkslaboratoriet, Göteborgs Universitet.

Renovering av Nationalmuseum, Stockholm

I februari 2012 fick Statens fastighetsverk uppdraget att genomföra projekteringsarbete för renovering och ombyggnad av Nationalmuseum. Regeringens beslut innebar startskottet för en fullt modern och miljöklassad museibyggnad anpassad till framtidens museiverksamhet med bibehållna kulturhistoriska värden. Den unika museibyggnaden från 1866 är i dag ett statligt byggnadsminne. Målet är att renoveringen ska vara klar 2017.

Entreprenör: TP Mur & Puts AB.

Härnösands residens

Härnösands residens stod klart 1790. Nu genomgår residenset en omfattande exteriör renovering. Fasaderna renoveras och putsas om, nytt plåttak läggs, 75 fönster renoveras och målas. Fasadens kulör var från början i en varm vit ton, men som vid en renovering på 1930-talet gjordes gul. Statens fastighetsverk tog under sommaren fram åtta vita kalkfärgsprover som utprovats för att rätt nyans skulle fastställas och nu har residenset återfått sin ursprungliga färg.

Entreprenör: Jämtfasad AB

S:ta Maria Magdalena kyrka, Stockholm

Restaureringen av S:ta Maria Magdalena kyrka är en av de mest omfattande kyrkorestaureringarna i Sverige. Byggnaden är från 1625 men stora delar är återuppbyggda efter en brand 1759. Putsen på fasaderna har nu blästrats och fått nytt putsskikt av naturhydrauliskt kalkbruk som målats med traditionell kalkfärg i flera tunna skikt samt linoljefärg. Kyrkan återfår nu också de kulörer som den hade på 1820-talet. Invändigt har omfattande putsarbeten gjorts; väggar och tak från 1960-talet var målade med en färg som innehöll plast. Den har frästs bort och ersatts med ett nytt putsskikt av kalkbruk som sedan målats med traditionell kalkfärg. Alla inredningsdetaljer har restaurerats av konservatorer. All el har bytts ut och kyrkan har fått ett nytt ljud- och ljussystem.

Entreprenör: Puts & Plattsättnings AB

S:ta Maria Magdalena kyrka återinvigdes 1 Advent efter en genomgripande restaurering. Foto: Svenska kyrkan.